top of page

Handige links

Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken (RTGS) – elke tolk moet geregistreerd staan bij het RTG. Zij bewaken o.a. de kwaliteit door eisen te stellen aan de nascholingen van de tolken. Ik sta geregistreerd bij het register onder nummer 364.

Dovenschap – Belangenbehartigingsorganisatie van, voor en door dove mensen in Nederland.

NBTG – Nederlandse Beroepsvereniging voor Tolken Gebarentaal.

Tolkuren aanvragen – voor Leefuren, Werkuren en onderwijs.
Tolkcontact  voor het vinden/bemiddelen/voorlichting over tolken en tolken op afstand.

Nederlands Gebarencentrum – het landelijke onafhankelijke expertisecentrum op het gebied van Nederlandse Gebarentaal (NGT) en Nederlands met gebaren (NmG)

Nieuwssite Doof. 

KPN Teletolk  dienst waarmee dove en slechthorende en mensen met een spraakbeperking kunnen bellen en gebeld worden.

Opleiding Tolk/Leraar Nederlandse Gebarentaal - bij het Instituut voor Gebaren, Taal & Dovenstudies, Hogeschool Utrecht.

bottom of page