top of page

Privacyverklaring

Handmate Gebarentolk & Communicatie is een eenmanszaak, gevestigd aan Wiekslag 345 te Amersfoort. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34323928. Ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals aangegeven in deze Privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Wiekslag 345

3815GM Amersfoort

06-30051150

marcha@handmate-communicatie.com

www.handmate-communicatie.com

 

Gegevens die ik verwerk

Handmate Gebarentolk & Communicatie verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruikt maakt van haar diensten en/of omdat je zelf deze gegevens aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik van jou, als mijn klant of contactpersoon, verwerk:

 

 • Voor- en achternaam

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • Adresgegevens betreffende locatie

 • Adresgegevens privé

 • Bedrijfsnaam (indien particuliere overeenkomst)

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 

Ik verwerk geen bijzondere persoonsgegevens (ras, politieke overtuiging etc.)

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Handmate Gebarentolk & Communicatie verwerkt jouw gegevens voor de volgende doelen:

 • Ten behoeve van het uitvoeren van een dienst.

 • Het afhandelen van declaraties (via UWV, Tolkcontact of particulier). Zonder jouw gegevens kan ik jouw betaling niet verwerken. Ik heb deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van onze overeenkomst.

 • Je te kunnen bellen, whatsappen, sms'en of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.

 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten

 • Handmate Gebarentolk & Communicatie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe verkrijg ik deze gegevens

Bovenstaande gegevens heb ik van jou gekregen. Mogelijk via Tolkcontact of met jouw toestemming van een collega tolk. Met het aangaan van een overeenkomst geef je toestemming voor het verwerken van jouw gegevens..

 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Handmate Gebarentolk & Communicatie verwerkt en bewaart de gegevens gedurende de duur van de overeenkomst tot maximaal één jaar na de overeenkomst. Waar de wet een andere bewaartermijn voorschrijft dien ik bepaalde gegevens langer te bewaren. Na deze periode zal ik deze gegevens van jou binnen één jaar verwijderen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Handmate Gebarentolk & Communicatie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Handmate Gebarentolk & Communicatie heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Ik verwerk jouw naam, e-mailadres en social-media-account voor social-mediamarketing. Jij hebt hier je expliciete toestemming voor gegeven door mij te volgen op social media. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra jij aangeeft niet meer door mij benaderd te willen worden.

Daarnaast heb ik een commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Ik zal jouw gebruik van mijn website tracken met Google Analytics en ben hierbij gebonden aan de bewaartermijnen van Google. IP-adressen worden niet opgeslagen.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Handmate Gebarentolk & Communicatie passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Handmate Gebarentolk & Communicatie worden ingezien. Al uw persoonsgegevens worden beveiligd tegen onbevoegde toegang.

 

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

 

Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door mij hebt laten verwerken.

1. Inzage - Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij Handmate Gebarentolk & Communicatie om jouw gegevens in te zien.
2. Wijziging - Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.
3. Bezwaar – Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens met als juridische grondslag het gerechtvaardigd belang van Handmate Gebarentolk & Communicatie.
4. Gegevensoverdracht - Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, dan zal ik jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
5. Intrekking - Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik je kan leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar marcha@handmate-communicatie.com. Ik zal je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan je verzoek kan voldoen, zal ik jou laten weten waarom ik jouw verzoek afwijs.

 

Ik raad je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik je gegevens gebruik, kun je een e-mail sturen naar marcha@handmate-communicatie.com. Als je een klacht hebt over de manier waarop ik met je gegevens om ga kun je mij dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Privacyverklaring versie mei 2018

bottom of page