top of page

Meer over marcha

Mijn voorgeschiedenis 
Als kind werd ik geprikkeld door mijn oom en tante die in het speciaal onderwijs ook het handalfabet gebruikten én mijn zus waarmee ik, als brugpieper, mee ben geweest naar een open dag van de tolkopleiding.

 

Na de HAVO ben ik begonnen aan de studie Dramatherapie, maar gedurende het eerste jaar bleek dit niet mijn opleiding te zijn. Na het behalen van de propedeuse ben ik een jaar gaan werken in de horeca en ben ik op zoek gegaan naar wat ik wél zou willen studeren. Dat ik ‘iets met mensen’ wilde doen, was me al duidelijk. 

 

Uiteindelijk liep ik op een studiebeurs twee dames tegen het lijf. De ene dame sprak tegen mij in gebarentaal en de andere dame tolkte voor mij. Ik was om! En nu ging ik voor mezelf naar een open dag, draaide ik een dag mee op de opleiding en heb ik mij ingeschreven voor de tolkopleiding bij de IGT&D.
 

Communicatiebrug

Bij mijn bezoek aan de open dag van de tolkopleiding in 2004 vroeg een docent mij: ´Waarom wil je deze opleiding gaan doen?´ Waarop ik antwoordde ´dat het me geweldig lijkt om als communicatiebrug te kunnen functioneren.´ Een perfecter antwoord bestond er niet op zijn vraag, aldus deze docent. 'Als tolk verleen je een dienst. Je bent geen hulpverlener.' Ik was aan het goede adres.
 

Het plan
Mijn doel was om met mijn diploma twee jaar veel te gaan tolken en op die manier veel ervaring op te doen. Met het idee na twee jaar meer een richting te weten. Op tolkgebied of misschien wel wat anders. Ik heb in die tijd veel in het middelbaar- en hoger onderwijs getolkt, diverse privé-settings (met name medisch) en steeds meer in de werksfeer (waaronder veel vergaderingen).
Na ruim twee jaren werken als tolk zat ik in september 2011 weer in de studiebanken voor de opleiding junior communicatieadviseur, die ik in 2013 heb afgerond. In 2015-2016 heb ik hiervoor een bijscholing gedaan en ik vond meteen een baan voor drie dagen per week. Net even iets anders met communicatie.

 

50/50 naar 100% en nog een keer

Na ruim een jaar werken als marketing-communicatiemedewerker en gebarentolk kwam ik tot de conclusie dat mijn hart toch bij het tolken ligt en het zelfstandig ondernemen. In 2018 ben ik weer vijf dagen gaan werken als Tolk Nederlandse Gebarentaal en heb ik communicatieklussen gedaan. Heerlijk en er kwamen leuke en nieuwe dingen op mijn pad. Zo ook nieuwe ideeën die ik wil uitrollen vanuit Handmate waarbij ik, in tegenstelling tot bij het tolken, ook gesprekspartner ben.

Op 1 januari 2019  ben ik deeltijd op de tolkopleiding begonnen als docent tolkvaardigheden en stagebegeleider. Waar ik werkveldpartner van hoop te blijven!

Vanaf 1 maart 2021werk ik weer volledig voor en vanuit Handmate Gebarentolk & Communicatie.

 

Ik heb ook een droom. Wil je meer weten? Neem dan contact met me op.

bottom of page